Institutul Român / Biblioteca Română din Freiburg


Despre Bibliotecă
Vizitează
Participă

MISIUNE

Printre obiectivele bibliotecii, aşa cum rezultă din statutul şi regulamentul de funcţionare din 1 mai 1949, se regăsesc:

  • strângerea unor lucrări cu privire la istoria şi cultura poporului român;
  • colecţionarea tuturor revistelor şi ziarelor româneşti apărute în străinătate;
  • crearea unei arhive cuprinzând material documentar privind toate manifestările româneşti din străinătate (memorii, broşuri etc);
  • organizarea unui mic muzeu conţinând obiecte de artă, ţesături, tablouri, reproduceri fotografice; o secţiune specială prevăzută pentru colecţionarea lucrărilor de cultură generală din literaturile străine;
  • editarea anumitor opere care prezintă importanţă pentru cultura românească;
  • redactarea unui catalog general al Bibliotecii, a unui Buletin cultural-informativ care să expună problemele generale de cultură românească, a unui Buletin bibliografic (F. Manolescu, Enciclopedia Exilului Literar Românesc 1945-1989, Editura Compania, 2010, pp. 83-84).

Aşa cum rezultă din lucrarea, O operă românească în exil. Şapte ani de activitate 1949-1956, Biblioteca Română din Freiburg a oferit marii familii din exilul românesc postbelic ocazia să-şi valideze propriile posibilităţi de creaţie, prin colaborarea la o operă românească fără influenţa vreunei diversiuni politice.

Aceasta oferea românilor, potrivit lui Mihai Neagu, atmosfera de acasă, dinainte de război, de pe vremea când ruşii nu erau încă stăpâni la Bucureşti. Şi toţi acei exilaţi, toţi refugiaţii români din Germania şi în general din Apusul Europei plângeau de emoţie, retrăind momente ca înainte de război, ştiind şi că aceia rămaşi acasă nu mai au parte de asemenea trăiri.Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.